Sans votre soutien, l’écran serait noir.
Votre don fait vivre le cinéma !

Zonder jullie steun bleef het scherm zwart.
Uw gift brengt film tot leven!


À quoi peut servir votre soutien ?
Hoe kan uw steun film tot leven brengen?

€40

Boîtes pour la conservation à long terme d'un long métrage
Dozen voor de bewaring van een langspeelfilm op lange termijn

€60

Préparer les perforations d'une pellicule
De perforaties van een filmbobijn herstellen

€80

Scanner une minute de film
Een minuut film scannen

€200

Restaurer une affiche de cinéma d'époque
Een originele filmaffiche restaureren

€500

Préserver 50 mètres (100 secondes) de film nitrate
50 meter (100 seconden) nitraatfilm beveiligen

€800

Remplacer la lampe d'un projecteur après 2.000 heures de projection
Een projectorlamp vervangen na 2.000 uur projectie

€300

Restaurer numériquement une minute d'un film
Een minuut film digitaal restaureren

Pollyanna (Paul Powell, USA 1920)


Prendre soin d'un million de bobines et de trois million de documents
et projeter deux mille films par an passe par mille gestes.Faites-en un.Een miljoen filmrollen en drie miljoen documenten beheren
en tweeduizend films per jaar vertonen vereist duizend-en-een gebaren.Maak er ook één.